Thủ tướng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính

Ngày 20/5/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Theo Chỉ thị, việc cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, gắn với chuyển đổi số quốc gia, là một nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ. Trong thời gian qua, nhiều chương trình, đề án và kế hoạch đã được triển khai, cùng với những nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương. Công tác này đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào tăng trưởng kinh tế-xã hội và cải thiện môi trường kinh doanh.

Đăng ký phần mềm BHXH đơn giản hóa thủ tục hành chính BHXH

Tuy nhiên, qua kết quả thực hiện và phản ánh của người dân và doanh nghiệp, vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Một số quy định và thủ tục hành chính còn chồng chéo, phức tạp và có nhiều tầng nấc trung gian. Thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan cũng gặp nhiều khó khăn, việc cắt giảm thủ tục chưa triệt để, và vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu tại một số địa phương. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính chủ yếu vẫn theo phương thức truyền thống.

Các nguyên nhân của những hạn chế này phần lớn là chủ quan, bao gồm việc chưa chú trọng đúng mức đến cải cách thủ tục hành chính, thói quen làm việc theo phương thức truyền thống, hạn chế về trình độ của một số cán bộ, và thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Hạ tầng công nghệ thông tin cũng còn yếu kém và thiếu đồng bộ.

Để khắc phục những hạn chế này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp đã được Chính phủ phê duyệt, nhằm cải cách và cắt giảm thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật. Các bộ, ngành cần tăng cường kiểm soát, đánh giá tác động và tham vấn chặt chẽ, đảm bảo các thủ tục hành chính được quy định hợp lý, khả thi và ít tốn kém nhất.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương rà soát và cắt giảm các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quan trọng như đất đai, nhà ở xã hội, tín dụng và tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, cần công bố đầy đủ các thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính và đẩy mạnh việc cắt giảm các yêu cầu không cần thiết.

Việc đổi mới cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cũng là một nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa giữa các bộ, ngành và địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh việc sử dụng VNeID làm tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Các bộ, ngành, và địa phương cần tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các phản ánh và kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, và duy trì các cuộc thanh tra, kiểm tra để đảm bảo hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.

Mô hình thí điểm Bộ phận Một cửa kết hợp của các đơn vị hành chính tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương và Quảng Ninh sẽ được triển khai trong năm 2024, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính và dịch vụ công.

Văn phòng Chính phủ sẽ chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để xây dựng và trình Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm giấy phép và đổi mới hoạt động cấp phép giai đoạn 2025-2030, hoàn thành trong tháng 12/2024.

Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo, thúc đẩy việc triển khai cải cách thủ tục hành chính, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính để xử lý các vướng mắc và khó khăn về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang web này sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn. Bằng cách duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.