Lãnh đạo từ chức Phó trưởng phòng trở lên được phép sử dụng chữ ký số

TCT vừa ra Quyết định 1984/QĐ-TCTT kèm theo quy chế tạm thời để quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thư số,

Dịch vụ chứng thực chữ ký số vào trong ngành Thuế.

Quy chế này đưa ra nhằm quy định về sử dụng chứng thư số, dịch vụ dùng để chứng thực chữ ký số và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong quá trình tham gia đăng ký, sử dụng và quản lý chứng thư số để xác thực các thông tin, chứng thực chữ ký số trong các hoạt động GDĐT trong nội bộ ngành Thuế và giao dịch với các cơ quan, tổ chức khác bằng giao dịch điện tử.

Theo đó, quy chế này được áp dụng đối với các GDĐT trong nội bộ của ngành Thuế và GDĐT giữa các cơ quan Thuế với các tổ chức, cơ quan, cá nhân khác.

Đối tượng được phép sử dụng chứng thư số là: Tổng cục Thuế, các đơn vị thuộc cơ quan TCT, cục thuế, các chi cục thuế được phép sử dụng chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức.

Ai có thể sử dụng được Chữ ký số FPT theo yêu cầu  Tổng cục thuế

Lãnh đạo từ phó trưởng phòng trở lên ở tại các đơn vị trực thuộc và thuộc cơ quan TCT; các lãnh đạo từ cấp PTP trở lên tại cục thuế; lãnh đạo từ cấp PĐT trở lên trực thuộc chi cục thuế và những trường hợp phát sinh khác do yêu cầu của TCT được phép sử dụng chứng thư số dành cho cá nhân.

Theo Quy chế đưa ra, chữ ký số chuyên dùng để sử dụng trong các GDĐT nội bộ ngành Thuế hoặc với các cơ quan trực thuộc hệ thống chính trị. Chữ ký số công cộng được sử dụng trong các GDĐT giữa cơ quan Thuế với các tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống chính trị. Cụ thể như sau :

Ký số các văn bản điện tử bao gồm: biên bản, Giấy mời họp, thông báo, công văn, tờ trình, báo cáo, văn bản được chỉ đạo điều hành (trừ tài liệu chưa từng được công bố hoặc các tài liệu liệt kê vào danh mục bí mật của nhà nước); Văn bản, tài liệu đã công bố trên cổngTTĐT của nội bộ ngành Thuế; Các văn bản, giấy tờ khác liên quan tới quy trình quản lý người nộp thuế.

Gửi và nhận thư điện tử ở trong các trường hợp trên quy định sẽ phải sử dụng chữ ký số FPT-CA 

Thực hiện các giao dịch truy vấn, trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan bên ngoài ngành Thuế đã được thông qua các chức năng thực hiện trong các ứng dụng CNTT có y/c sử dụng chữ ký số.

Cung cấp các thông tin bảo mật khi gửi qua mạng theo y/c của các cơ quan chức năng.

Cục CNTT, TCT có trách nhiệm làm đầu mối rà soát , giao nhân, tổng hợp các yêu cầu cấp phát, thu hồi, giao nhận chứng thư số chuyên dùng của các ngành; lưu trữ, Bảo quản, vận chuyển chứng thư số chuyên dùng để đảm bảo bảo mật và an toàn; Hỗ trợ và hướng dẫn các vấn đề thông tin liên quan đến chứng thư số; Kịp thời xử lý, báo cáo các trường hợp vi phạm; Tự trang bị, sử dung, quản lý, thu hồi chứng thư số công cộng cho tổ chức, cá nhân tại Cục CNTT khi có nhu cầu.
Đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát, theo dõi việc sử dụng, tình hình tuân thủ các quy tắc của đơn vị,cá nhân toàn ngành trong việc thực hiện đúng, đầy đủ các quy định thuộc Quy chế này…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *