Hướng dẫn kê khai thuế điện tử khi sử dụng chữ ký số

Hướng dẫn Khai Thuế khi sử dụng chữ ký số

Đăng nhập để khai thuế điện tử tại : https://etax.fpt.com.vn/DangNhap.aspx

Điều để sử dụng chữ ký số kê khai và nộp thuế qua mạng.

 • Tổ chức, Cá nhân, Tổ Chức ( Cá Nhân, Doanh Nghiệp ) đã được cấp mã số thuế. Có kết nối internet. Có địa chỉ thư điện tử (email) ổn định
 • Chữ Ký Số Còn Hợp Lệ Và Có Hiệu Lực từ tổ chức cung cấp chứng thực số được Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp phép (như Chữ ký số fpt của FPT- CA)

CÁC BƯỚC KÊ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ TRÊN CHỮ KÝ SỐ FPT

1. Tổ Chức ( Cá Nhân, Doanh Nghiệp ) làm thủ tục với đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư số  để được cấp giấy chứng nhận chứng thư số ( Chữ Ký Số FPT –  CA ) và USB token chứa chữ ký điện tử

2. Tổ Chức ( Cá Nhân, Tổ Chức ( Cá Nhân, Doanh Nghiệp ) )  vào trang  etax.fpt.com.vn để đăng ký, khai báo đầy đủ thông tin của Tổ Chức ( Cá Nhân, Doanh Nghiệp ) để hoàn tất đăng ký kê khai thuế điện tử .

Khi nhập đầy đủ thông tin đăng ký xong Tổ Chức ( Cá Nhân, Doanh Nghiệp ) sẽ nhận được đường link khởi tạo mật khẩu qua email đã đăng ký .

3. Đăng ký sử dụng dịch vụ TVAN:

Tổ Chức ( Cá Nhân, Doanh Nghiệp )Vui lòng truy cập trang etax.fpt.com.vn, rồi Đăng nhập vào hệ thống bằng Mã số thuế và dùng mật khẩu mới khởi tạo.

Sử dụng Kê khai thuế qua mạng ở cột chức năng và thực hiện đăng ký kê khai thuế điện tử với Tổng cục thuế Bằng hình thức Kê Khai Thuế Qua Mạng

4. Đăng ký các mẫu tờ khai cần nộp qua mạng:

Bước 1: Tổ Chức ( Cá Nhân, Doanh Nghiệp ) chọn mục Tờ khai thuế nộp qua mạng trong cột chức năng và tiến hành chọn các loại tờ khai cần nộp.

Bước 2: chọn kỳ bắt đầu nộp tờ khai thuế của mỗi loại tờ khai để hoàn thành đăng ký tờ khai thuế.

5. Tạo tờ khai thuế Qua mạng:

 • Tổ Chức ( Cá Nhân, Doanh Nghiệp ) tiến hành kê khai trên phần mềm HTKK  3.2.1
 • Sau khi kê khai xong, Tổ Chức ( Cá Nhân, Doanh Nghiệp ) thục hiện kết xuất tờ khai dưới dạng file Excel bằng cách bấm nút “Kết xuất” hoặc  file XML ( đối với thuế TNCN) bằng cách chọn nút “Kết xuất XML”.

6. Nộp tờ khai thuế qua mạng khi sử dụng chữ ký số:

Trong hệ thống etax, Tổ Chức ( Cá Nhân, Doanh Nghiệp ) chọn mục Nộp tờ khai trong cột Chức Năng

Tổ Chức ( Cá Nhân, Doanh Nghiệp ) chọn Tờ khai cần ký điện tử bằng Chữ ký số. Sau đó gửi tờ khai đến cơ quan thuế.

Kết quả: hoàn tất khi hệ thống thông báo gửi thành công và đồng thời tự động gửi mail thông báo tới người nộp thuế.

7. Kiểm tra tờ khai nộp qua mạng

Sau khi đã nộp tờ khai. Doanh Nghiệp có thể chọn mục Tra cứu giao dịch để tra cứu tất cả các tờ khai đã được nộp.

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

Bước 1 : Đăng ký tài khoản kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng.

Lưu ýChỉ cần đăng ký tài khoản với cơ quan thế 1 lần duy nhất . Đây là tài khoản dùng để kê khai thuế qua mạng Trên Trang Web  của cơ quan thuế. Sau khi hoàn thành việc đăng ký tài khoản, bạn hãy tiếp tục từ Bước 3 để kê khai thuế qua mạng. Kê khai thuế qua website : htt//:kekhaithue.gdt.gov.vn của Tổng cục thuế chỉ thực hiện được trên trình duyệt Internet Explorer (IE) có biểu tượng chữ E màu xanh  .

Bước 2 :

 • Đầu tiên Cắm USB Token FPT – CA (chứa chữ ký số) vào máy tính của bạn.
 • Sau đó Mở trình duyệt Internet Explorer bằng cách bấm chuột phải vào biểu tượng Internet Explorer và chọn open trên màn hình nền máy tính.
 • Rồi tiếp tục truy cập vào Website : noptokhai.gdt.gov.vn, rồi ấn vào  Đăng ký (ở góc trên, bên phải của website ).
 • Cửa sổ Lập Tờ Khai Đăng Ký Nộp Hồ Sơ Khai Thuế Qua Mạng Internet xuất hiện, bạn  chọn Đối tượng cần nộp thuế và điền vào các thông tin liên quan như : Mã số thuế, Số Điện thoại, Email. Sau đó ấn vào nút Tiếp tục.

 Lưu ý quan trọng: Yêu cầu nhập Email chính xác vì  thông tin tài khoản và các thông báo thuế của bạn sẽ được cơ quan thế gửi cho bạn qua email này .

 • 2.1 : Khi Cửa sổ mới hiện ra , Bạn hãy nhập mã Số PIN ( mã Số PIN bạn đã đổi ở Bước 1), sau đó bấm Chấp nhận.
 • 2.2: Bạn tiếp tục bấm vào nút Ký điện tử (ở phía dưới cùng của trang web).
 • 2.3: Sau ấn vào Gửi đăng ký (ở phía dưới trang web) để đăng ký tài khoản kê khai thuế qua mạng được thực hiện. Thông tin về tài khoản kê khai thuế qua mạng của bạn sẽ được gửi vào địa chỉ email mà bạn đã đăng ký với Cơ Quan Thuế ở trên.
 • 2.4: Khi kết thúc bạn Nhận tài khoản kê khai thuế qua mạng: Bây giờ hãy kiểm tra lại email đã đăng ký ở trên để lấy tài khoản do cơ quan thuế cấp.
 • 2.5: Sau nhận được thông tin về tài khoản, bạn nên thay đổi mật khẩu mới cho tài khoản.
 • 2.6: Bạn tiếp tục truy cập vào  kekhaithue.gdt.gov.vn, bấm vào nút Đăng nhập (ở góc trên, bên phải), nhập thông tin tài khoản để bắt đầu đăng nhập và kết nối vào hệ thống kê khai thuế qua mạng.
 • 2.7: Tiếp đến bạn chọn chức năng Tài khoản, chọn Đổi mật khẩu để thay đổi mật khẩu mới.

(Lưu ý: Mật khẩu cũ chính là mật khẩu do Cơ quan thuế cấp và đã gửi qua email cho bạn, Mật khẩu mới do bạn tự đặt, cần ghi nhớ mật khẩu này để sử dụng về sau).

Bước 3Đăng ký các tờ khai sẽ gửi qua mạng

 •  3.1: Mở trình duyệt IE (Internet Explorer). Truy cập vào địa chỉ ke khai thue.gdt.gov.vn. Sau đó ở mục này bạn ấn vào ô Đăng nhập (ở góc trên bên phải của Website )
 •  3.2: Trên trang Đăng nhập, bạn nhập thông tin về Mã số thuế vào ô Tài Khoản đăng nhập và Mật khẩu (Mật khẩu bạn đã đổi trong Bước 2, ở trên), sau đó ấn vào Đăng nhập để đăng nhập hệ thống kê khai thuế qua mạng.
 • 3.3: Sau khi đăng nhập thành công, Chọn mục Tài khoản, trang Đăng ký tờ khai sẽ hiện ra.
 • 3.4: Trong danh sách các loại tờ khai thuế, bạn tìm loại tờ khai cần kê khai thuế , sau đó chọn kỳ bắt đầu kê khai và ấn tick vào ô vuông bên cạnh để đồng ý (Lặp lại bước này để tiếp tục chọn đăng ký thông tin về  các loại tờ khai thuế có liên quan )
 •  3.5: Sau khi chọn đủ và nhập thông tin cho các loại tờ khai thuế cần đăng ký, bạn bấm Tiếp tục để đăng ký.
 •  3.6: Trên trang Danh sách các tờ khai vừa được đăng ký, ấn vào Chấp nhận để hoàn thành việc đăng ký tờ khai thuế qua mạng với cơ quan thuế.

(Ghi chú : Sau này nếu có nhu cầu, bạn vẫn có thể đăng ký thêm hoặc ngừng các loại tờ khai thuế)

Bước 4. Tạo tờ Kê khai  Bằng phần mềm HTKK ( tải về )

Ở bước này,  bạn sẽ sử dụng phần mềm HTKK để thực hiện việc kết xuất các tờ khai và bảng kê cần kê khai thuế.

 • 4.1: Bạn chạy phần mềm HTKK và chọn kết xuất các tờcần kê khai thuế.

Lưu ý: Tờ khai sẽ được kết xuất ra ở dưới dạng file PDF bằng phần mềm máy in ảo.

 • 4.2: Trên giao diện Nhập Thông tin tờ khai, Chọn nút In để in tờ khai điện tử.
 • 4.3: Điền các thông tin vào In tờ khai hiện ra:
 1. Ở ô  Chọn máy in: chọn CutePDF Writer.
  1. Ở ô Số bản in: để nguyên giá trị mặc định là 1.
 2. Ở ô Trang in: nhập vào giá trị là 1.

Sau đó bạn ấn vào  nút In để in tệp tờ khai ra file dưới định dạng PDF.

 • Bước 4.4:Trên cửa sổ Save As bạn chọn nơi lưu tệp tờ khai, sau đó đổi tên và bấm nút Save để lưu lại tệp tờ khai.
 • Bước 4.5: Tiếp tục Nhập tờ khai bạn bấm vào tên phụ lục (bảng kê) cần kết xuất, sau đó ấn vào Kết xuất để kết xuất tệp phụ lục (bảng kê) ra file dưới dạng excel.
 • Bước 4.6: Bạn chọn thư mục để lưu file bảng kê khai ( Thường được lưu My Document), sau đó ấn vào Save để lưu lại tệp phụ lục.

Tiếp tục lặp lại các Bước 4.5, Bước 4.6 này  đến khi kết xuất hết tất cả các tệp phụ lục cần kê khai.

Bước 5. Nộp tờ khai thuế qua mạng.

Ở bước này bạn sẽ gửi các tờ khai và phụ lục  kết xuất đã làm ở  Bước 4 cho cơ quan thuế qua chức năng Nộp tờ khai trên Trang( Website ): kekhaithue.gdt.gov.vn

 •  5.1: Trên Trang( Website )  của cơ quan thuế, bạn ấn vào Nộp tờ khai để vào trang nhập thông tin  Nộp hồ sơ khai thuế.
 •  5.2: Bạn ấn vào Chọn tệp tờ khai để chọn tệp tờ khai cần gửi.
 •  5.3: Ở cửa sổ Open, bạn cần tìm đến thư mục lưu chứa các tệp tờ khai đã kết xuất đã làm ở  Bước 4, Chọn tệp tờ khai cần gửi và bấm Open để gửi đi.
 •  5.4: Cắm USB Token FPT – CA vào cổng USB 2.0 của máy tính, sau đó ấn vào Ký điện tử để ký lên tệp tờ khai.
 •  5.5: Khi cửa sổ HTKK hiện ra, bạn nhập vào mã SỐ PIN của USB Token FPT – CA Và mật khẩu của USB Token) tiếp tục ấn Chấp nhận để ký lên tờ khai.
 •  5.6: Khi cửa sổ iHTKK thông báo “KÝ TỆP TỜ KHAI THÀNH CÔNG” hiện ra, bạn ấn vào  OK để hoàn tất ký lên tệp tờ khai.
 • 5.7: Ấn vào Nộp tờ khai để gửi tờ khai đến Cơ Quan Thuế. 
 1. Sau khi ấn vào nút  Nộp tờ khai, bạn đợi trong giây lát để hệ thống upload tờ khai
 2. Khi upload xong tệp tờ khai, trên màn hình sẽ xuất hiện Danh sách các tờ khai đã được nộp và chuyển tới cơ quan thuế thành công.
 3. Nếu tờ khai đã gửi cần gửi kèm phụ lục (bảng kê Excel), trên bảng Danh sách các tờ khai đã nộp thành công tới cơ quan thuế sẽ xuất hiện nút trong cột Nộp phụ lục. Khi đó, bạn ấn vào nút này để nộp đính kèm phụ lục (bảng kê Excel) đến cơ quan thuế.

Quá trình nộp phụ lục giống như quá trình nộp tờ khai.

Ngay khi tờ khai gửi đến cơ quan thuế thành công , thì hệ thống sẽ  gửi email đến email mà bạn đã đăng ký trước đó để xác nhận việc gửi tờ khai .

Bước  6. Kiểm tra tờ khai thuế.

Tại bước này, bạn sẽ thực hiện việc kiểm tra và xem lại thông tin các tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế.

 •  6.1: Bạn đăng nhập vào website của cơ quan thuế tại địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vn, sau đó bấm vào chức năng Tra cứu
 •  6.2: Khi trang Tra cứu hồ sơ thuế hiện ra, bạn lựa chọn các điều kiện tra cứu: Tờ khai cần tra cứu, Ngày nộp, Kỳ tính thuế. Sau đó ấn vào nút Tra cứu để tìm kiếm. Kết quả kiểm tra sẽ hiển thị ở phía dưới.

Bước 7: Chức năng kê khai thuế trực tuyến.

Chức năng kê khai thuế trực tuyến trên trang web của Tổng cục thuế  có thể kê khai tất cả các loại tờ kê khai thay cho phần mềm HTKK.

Sử dụng chức năng này trong trường hợp Người Nộp Thuế  không có phần mềm HTKK hoặc tờ khai thuế kết xuất từ iHTKK ra bị lỗi dữ liệu không khắc phục được.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang web này sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn. Bằng cách duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.