Doanh nghiệp không phải nộp bảng kê khai của tờ khai thuế GTGT

Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 doanh nghiệp không phải nộp bảng kê mua vào bán ra của tờ kê khai  thuế điện tử  GTGT.

Vào ngày 26/11/2014, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII, ở kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung thêm một số điều của các Luật dành cho  thuế, có hiệu lực và bắt đầu được thi hành từ ngày 01/01/2015.

Một trong những nội dung được sửa đổi đó là về quản lý thuế để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, giúp tạo thuận lợi cho người nộp thuế đó là bãi bỏ quy định nộp Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra và dịch vụ mua vào trong Hồ sơ khai thuế GTGT.

Theo quy định được thực hiện ( trước 31/12/2014 ) thì hồ sơ kê khai thuế GTGT phải kèm theo Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra và dịch vụ mua vào. Đối với việc doanh nghiệp phải kê khai một trong các bảng kê này là một trong các lý do dẫn đến số giờ khai thuế cao. Theo thông tư 119/2014/TT-BTC( Bộ tài Chính ) –  ngày 25/08/2014  Bộ Tài chính đã bắt đầu thực hiện cắt giảm một số chỉ tiêu như: Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, các mặt hàng, thuế suất GTGT …Ở trên các Bảng kê khai này nhằm làm giảm thời gian làm các thủ tục về thuế của Người nộp thuế.

Theo thông lệ quản lý thuế Giá trị gia tăng tại đa số các quốc gia trên thế giới áp dụng chế độ thuế GTGT, trong đó có nhiều quốc gia có trình độ phát triển tương đương với  Việt Nam như: Thái Lan, Philipines, Campuchia, Lào.., đều không yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp toàn bộ thông tin về  kê hóa đơn cũng như chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào và bán ra trong việc khai thuế Giá trị gia tăng.

Do đó, để có thể tiếp tục đơn giản về thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, phù hợp vỡi thông lệ của quốc tế, Đã đưa ra luật số 71/2014/QH13 đã bãi bỏ quy định Tổ chức( Doanh Nghiệp ) phải gửi Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra và mua vào khi lập hồ sơ khai thuế Giá Trị Gia Tăng.

Do đó, từ ngày 01/01/2015 từ kỳ khai thuế Giá Trị Gia Tăng tháng 01/2015 hoặc kỳ khai thuế quý I/2015 người nộp thuế chỉ cần nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế. Người nộp thuế phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các giấy tờ mua và bán hàng hóa, dịch vụ theo các quy định của Luật kế toán và Luật thuế để xác định chính xác số thuế và xuất trình đầy đủ khi cơ quan thuế yêu cầu công tác thanh, kiểm tra…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *