Bộ tài chính bãi bỏ 45 thủ tục về thuế bằng chữ ký số

Thay đổi về thủ tục hành chính thuế bằng kê khai điện tử từ chữ ký số

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2815/QĐ- Bộ Tài Chính công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2014.

Quyết định ban hành kèm theo danh mục 253 thủ tục trong hành chính của lĩnh vực quản lý Thuế bao gồm: 42 thủ tục mới; 166 thủ tục sửa đổi, thay thế; 45 thủ tục bị bãi bỏ.

Cụ thể, Trong đó có  42 thủ tục hành chính mới được ban hành và có  25 thủ tục cấp cục thuế, 17 thủ tục cấp chi cục thuế với các thủ tục như: Thay đổi, bổ sung thêm thông tin đăng ký thuế; thực hiện kê khai thuế qua mạng bằng chữ ký số, ưu đãi thuế theo các điều ước quốc tế; thủ tục xác nhận thuế đã nộp tại Việt Nam đối với người đang cư trú của nước ngoài; bắt đầu thủ tục nộp dần tiền thuế nợ; thủ tục miễn tiền chậm nộp tiền thuế…

Lợi ích đạt được của việc sử dụng chữ ký số

Bên trong danh mục 166 thủ tục hành chính bị sửa đổi và thay thế có 87 thủ tục cấp cục thuế; 79 thủ tục cấp chi cục thuế.

Ngoài 45 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thì có 26 thủ tục hành chính cấp Cục và 19 thủ tục hành chính cấp của Chi cục Thuế gồm: Thủ tục xác nhận số thuế  với đối tượng cư trú của nước ngoài đã nộp tại Việt Nam đối ; thủ tục hoàn thuế Giá Trị gia tăng ( GTGT ); xoá tiền phạt, nợ tiền thuế; Kê khai thuế trực tuyến với chữ ký số, quyết toán thuế tài nguyên; giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế gặp khó khăn do hoả hoạn, thiên tai, bị mắc bệnh hiểm nghèo hay tai nạn; thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp…/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *